O Ajurvédě

Publikoval(a) evakovarov dne

Ajurvéda je věda o životě

Věda o šťastném a radostném životě. Tato věta mi stačila, abych se do ajurvédy ponořila a s otevřeným srdcem a radostí začala nacházet a prociťovat informace, po kterých má mysl prahla. Vše, co mi bylo předloženo ve školách mělo čistě akademický obsah, jaksi popisný, bezduchý. Vždy jsem si jako studentka biologie na gymnáziu a později na přírodovědecké fakultě lámala hlavu nad tím, jak to vše, co nás učitele učí, dohromady funguje? Nejblíže se tomu přibližovala fyziologie či biochemie, snad genetika, ale nikde jsem nenašla informaci, která by ty nejmenší popsané částečky v těle propojovala. Co například oživuje srdce (západní medicína říká, že se srdce oživuje samo od sebe AV a SA uzlem pomocí elektrických impulsů a já se vždy ptala, kde se bere ta elektrika atd atd.) nebo jak ze spojení spermie a vajíčka vznikne člověk?….konečně mi přišla do života ajurvéda, která kromě vědeckých informací sebou přináší právě oživujícího ducha (vědomí). Uf. Jaká úleva, když se mi skrze ajurvédu propojily všechny dosavadní znalosti, zapadly do mých mozkových závitů do správných šuplíčků, s úlevou.

Ajurvéda nám byla doslova stažena/downloadována jako informace shora“ svatými muži (rišíjové). kteří strávili celý život v meditací s touhou poznat pravý smysl života. Zjistili, že vše je vědomí. Vše co je i není je jedno a to stejné vědomí, avšak v různých formách a různých vibračních frekvencích. 5 elementů, které ajurvéda popisuje jsou jedním a tím stejným vědomím, avšak každý nese jinou energetickou vibraci, tedy jiné vlastnosti a tím pádem i jiný potenciál.

Náš potenciál – silné i slabé stránky

Ajurvéda nás zve, abychom začali lépe poznávat svou přirozenou podstatu a svou osobní přirozenost, se kterou jsme na tento svět přišly (tzv. prakrti, překlad ze sanskrtu). Poskytuje nám mapu, která může směřovat naše kroky do souladu s vesmírným tepem. Každý z nás je velmi důležitou součástí vesmíru. Každý z nás nese své silné stránky/dary, které je dobré objevit a rozvíjet. Každý z nás nese vedle silných stránek i slabé stránky, se kterými je třeba se seznámit a naučit se o ně s laskavostí pečovat. Koktejl silných a slabých stránek je kombinací 5 ti elementů. Každý z nás má svůj unikátní koktejl, který dostal do vínku (prakrti, sanskrt). Cestou životem jsme podmiňováni nejrůznějšími faktory a v dospělosti je někdy těžké objevit své vlastní parkrti. Faktory, které nás ovlivňují jsou: chování matky v těhotenství, způsob výchovy rodičů a působení rodiny, školy, politicko-kulturní faktory, náboženství, země a kontinent, ve kterém žijeme a stejně tak podnebné pásmo:). Všechny tyto faktory, která nás podmiňují, zakrývají někdy velmi úspěšně naši pravou podstatu a vzniká tak dobrodružná cesta, jak svou pravou podstatu pod nánosy, které nám nepatří, objevit a začít ji žít. Tato objevná cesta je hlavním obsahem mé práce při individuálních terapiích či skupinových seminářích. Naši přirozenost (prakrti) ještě třeba neznáme a někdy trvá pár měsíců/let, než ji začneme pociťovat. Může to ale trvat i pár okamžiků, pokud se nám podaří pocítit sám sebe v přítomném okamžiku…

To, co však víme jistě je to, kde se nacházíme právě teď. Je velmi jednoduché zjistit, zda-li v nás převažuje váta, pitta či kapha a tam můžeme začít svou cestu. Prakrti + vnější vrstvy (viz výše) nazýváme v ajurvédě Vikrti.

Staré ajurvédské texty nás zvou k ponoření se do intimity se zdrojem, s životem. A to bez zbytečných morálních pravidel.

Disciplína či láska pro rituál

Védské texty jsou sepsány v sanskrtu, v symbolech a otevírá se tu možnost k různým interpretacím. Ráda bych zmínila, že ajurvéda není souhrn pravidel a doporučení, které bychom museli dodržovat. Nemusí se jednat jen o čistě lineární vědu. Naopak je velmi zajímavé se na ajurvédské principy dívat s jistou obezřetností. I když jsou principy velice jednoduché, výsledný efekt jak spolu působí, je někdy více tajuplnou alchymií, pro kterou logické vysvětlení neexistuje. Tady přichází intuitivní cítění a naslouchání tomu, co nás a naši mysl přesahuje. Jsme součástí něčeho mnohem většího, než nám dokazuje našich 5 smyslů.

Ajurvéda kombinuje logické myšlení a intuici

Ajurvéda se tisíce let předávala pouze ústní tradicí v sanskrtu. Snoubí moudrost logických fyzikálních a přírodních zákonitostí s tím neviditelným, co propojuje vše a nedá se malou lidskou myslí uchopit. To je také princip alchymie. Při ajurvédském sezení používá terapeut ve stejném poměru logické myšlení (mužský princip) spolu s intuicí (ženský princip).

Jak se nejlépe sladit s vesmírným řádem, s tlukotem srdce vesmíru a s nohama na Zemi? To je možné zavnímat s rozvinutou citlivostí a vědomím přítomného okamžiku. Pokud jsme v souladu se zdrojem všeho, znamená to také, že žijeme svou DHARMU. Dharma tedy nemusí nutně znamenat speciální funkci, povolání, poslání. Dharmu žijeme, pokud jsme v souladu s vibracemi zdroje, vesmírného řádu. Mikrokosmos je součástí makrokosmu.

Práce ajurvédského terapeuta

Každý ajurvédský terapeut, lékař má svou osobní praxi, především meditační. V tomto případě to znamená, že praktikuje prožívání přítomného okamžiku. Dá se říci, že tím se rozšiřuje jeho vědomí, intuice a s tím také souvisí průběh terapií. Ajurvédský lékař je pouze kanálem pro ajurvédské učení a pro zdroj. A to je základní princip setkání při ajurvédské konzultaci. Při ajurvédské konzultaci se tedy sejdou tři činitelé. Ajurvédský průvodce, klient/žák a zdroj = moudré vědomí.

Ajurvéda jako prevence

Ajurvéda je nejčastěji vyhledávána pro prevenci. Asi 80% védských textů je věnováno především prevenci. Dříve byl člověk mnohem více spojen s přírodou než dnes a choval se k sobě zdravěji. To, s jakým nerespektem vůči „Matce Zemi“ a jejím darům (také naše tělo) žijeme dnes, by bylo před pár set lety nepochopitelné. V dnešní době často ignorujeme život a život ve svém těle, ignorujeme přírodní zákonitosti a přírodní cykly. Tomu se v ajurvédě říká: „konání proti moudrosti“, tzv. prajnáparada (sanskrt).

Ajurvéda a vztahy

Ajurvéda pomáhá pochopit zákonitosti lidského těla ve vztahu k prostředí. Pomáhá pročišťovat celé tělo a především brány smyslů tak, abychom byli schopni zavnímat realitu napřímo, skrze zdravé tělo. Své tělo, které je koktejlem zmiňovaných 5ti smyslů můžeme vnímat ve vztahu k prostředí, ale také ve vztahu k jiným lidem, kde se setkávají najednou 2 koktejly namíchaných elementů (prakrti a vikrty) a zákonitě na sebe působí svými kvalitami. I to je velmi dobrodružným tématem ke zkoumání na mých delších pohybově – prožitkových seminářích. Jak se vztahovat například k partnerovi s určitým poměrem elementů. Jaké kvality od něj čekat, a které je třeba si doplnit jinými aktivitami.

Děkuji ze srdce všem, kteří mě k ajurvédě přivedly a hluboce mě inspirovali…děkuji Lucie Kónigová, Marta Tovtová, Martina Zisková, Komala Lyra.

Kategorie: Osobně