Čas návratu k sobě

Publikoval(a) evakovarov dne

autor: Komala Lyra, 2018, www.komalalyra.net

překlad: Eva Kovářová

Nastává čas nevyhnutelných změn, hlubokých posunů na úrovni vědomí a nevyhnutelných změn osobních, vztahových ale i kolektivních hodnot. Rychlost, síla a dynamika toho, co vyvstává, je v silném kontrastu se stagnací toho, jak jsme schopni na dané reagovat a napětí z daného uvolňovat.

Je jednoduché býti rebelem, účastnit se hádek za pravdu, obviňovat současný stav, hovořit moudře či idealizovat si budoucnost. Je však náročné jít přímo k jádru: a to k tomu, s čím se jako osoba ztotožňujeme, což vede samo o sobě k oddělování vnitřního a vnějšího světa, k pocitům izolace a samoty.

Všechny zvučné definice národů, nejrůznějších spirituálních cest, politických názorů, sexuálních preferencí, pohlavních preferencí, etc…opakovaně posilují vzorec překrucující pravdu. Život nemůže fungovat v rámci okleštěných uzavřených konceptů. Život je pohyblivý proud neustálého proměnlivého plynutí. Tato dynamika a nepředvídatelnost otřásá lidmi silněji a silněji v podobě hurikánů, požárů, povodní atd.

Je čas se PROBUDIT! Oceán živosti nemůže nic držet.

Zkostnatělé myšlení generuje oddělenost mezi tím „nejvyšším“ něčím (Zdrojem, Bohem, Vesmírem, chcete-li..) a tím „nejmenším“ někým (člověk)…Jak můžeme zažít spojení mikrokosmu a makrokosmu v jednotu a harmonii? Jak můžeme skoncovat se stavem oddělenosti? Jak můžeme skoncovat s hradbou, která stojí mezi naší vlastní důležitostí a ŽIVOTEM? Jak můžeme zahojit niterné rozpolcení – kontrola versus vzdání se, rozptýlení versus soustředěné bytí, ohrané příběhy minulosti versus čerstvost a přítomnost, ženský versus mužský princip, vnitřní ponor versus vnější lákadla?

Změny ve vnějším světě nemohou opravit evidentní ničení planety, kterých se jako lidské bytosti dopouštíme. Všechna energie vložená do vnějších alternativ pro záchranu Země nepřináší opravdovou změnu. Co tedy??

V tuto chvíli jsme vyzýváni od mentálních způsobů řešení k tomu, abychom se znovurozpomenuli. Znovuaktivume to, co je v nás živé a existuje napříč časem…Naslouchejme písni naší duše, tomu úžasně silnému záměru, který manifestoval naše tělo.

Projekty Womens who see in the dark nabízí radikální posun perspektivy a pokládá základy k efektivnímu znovu-narovnání se a nalazení duše spolu s naší kreativní silou.

Tento projekt vynáší na povrch hluboké otázky, hledá nové možnosti, vybízí nás k vystoupení ze zajetých kolejí a vede nás do mysterií nadpřirozena a dobrodružství.

Můžeme se vzájemně o sebe starat? Můžeme sdílet z nejvyššího vědomí toho, že přicházíme od NIKUD, kam se budeme dříve či později navracet?

Kategorie: Osobně