HLASOVÝ PROJEV

SEMINÁŘE

5.10. HLAS 1. ČAKRY  – zvuk uzemnění, bezpečí, navýšení kapacity

26.10. HLAS 2.ČAKRY I – zvuk emocí, bolesti a potěšení

2.11. HLAS 2. ČAKRY II – zvuk emocí, bolesti a potěšení

30.11. HLAS 3.ČAKRY – zvuk sebevědomí a zdravé agrese, hranice

21.12. HLAS 4. ČAKRY – zvuk srdce, lásky, soucitu, propojení

REGISTRACE PŘES STUDIO YOGA FREAKS

U většiny z nás byl hlasový projev až bolestně potlačen a my se od té doby projevujeme jiným, pokrouceným způsobem, přičemž energie, která touží být vyjádřena je stále uvnitř nás uvězněna. To může způsobovat emoční, ale i fyzickou bolest. Záměrem semináře je vědomě a jemně otevírat uzavřená místa našeho těla, dát jim konečně pozornost a vědomé vyjádření skrze hlas. Vstupní branou i zdrojem vyjádření jsou právě nedokonalosti v našem hlasu.

Jedná se o terapeutický proces sebevyjádření, který vyžaduje naši bdělou přítomnost.

Pro uvědomění se v přítomném okamžiku používám pohybové techniky a spontánní tanec, aby došlo opravdu ke svobodnému hlasovému projevu, aniž by byla aktivní kritická část naší mysli.

Vnitřní hlas kritika je nejčastěji hlasem autorit z dětství, ať už to byli naši rodiče nebo hlas učitele a jiní.

Jsme často hluboce svázáni nevědomými přesvědčeními, která nám neslouží. Například církevní autority, které zakazovali tělesnost a označovali ji hříchem. Také komunismus je hluboce zapsán v našem projevu. Nevybočovat, nebýt hlasitější než druhý a nedej bože se nahlas radovat, aby soused nezáviděl. Nebo když jsme se nejvíce radovali jako malé děti a přišel unavený rodič a srazil nás k zemi výrokem: Nekřič, kdo to má poslouchat!!, apod. To vše nás možná kdysi zabrzdilo vyjadřovat se opravdově. A my máme nyní možnost se skrze pohyb a hlas osvobodit a žít radostněji a v souladu s touhou naší duše.

„Tato technika je velmi osvobozující a po každém hlasovém projevu, kdy se oprostím od hodnocení mysli, se cítím více spojená sama se sebou, více sama sebou. Poprvé při této práci jsem pocítila během hlasového projevu hluboký soucit a lásku sama k sobě.“

Přijďte rozeznít svůj hlas z místa, kde právě jste, ať vám připadá váš hlas jakkoliv nevhodný.

Jako dítě jsem chtěla být zpěvačkou, ale pak na to zapomněla. Až v dospělosti, při hledání radosti a zkoumání ženského principu v sobě jsem si opět vzpomněla, že by mé srdce naplnilo radostí, kdybych se mohla hlasově vyjádřit. V tu chvíli jsem stále nevěřila, že je to reálné, že existuje způsob a kurz, který mi tento sen splní. Pak jsem potkala Komalu de Amorim, úžasnou terapeutku a ženu s hlubokou moudrostí a zkušeností, u které jsem vystudovala učitelský výcvik „Odhalený hlas“. Co mě fascinuje u tohoto kurzu nejvíce, že tvorba melodie vzniká z místa, kde právě JSI ve svém těle. Z tvého strachu, nervozity, vzteku, ale i radosti aj stavů. Nesnažíš se nijak se zalíbit, ale vydáváš zvuk z toho, co je, bez hodnocení mysli.

Například, pokud se tvůj hlas klepe strachy, přeskakuje nebo zní tzv. falešně, je to právě to místo, ze kterého chceme nechat znít svůj hlas, se všemi „chybami“. Naopak tyto zdánlivé „chyby“, za které se normálně stydíme slouží jako hlavní vstupní brána pro tvorbu. Naopak, pokud si dovolíme v těchto místech zvukem setrvat, setkáme se se svým pokladem, neobyčejně zajímavým hlasem, který otevírá prostory v našem těle, přináší lásku a často uvolnění napětí. Je to úplný opak toho, než jsme byli učeni.